Flytlina
Komplett paket med 100/ 200m flytlina, karbinhake och räddningsbälte
Till Produkt
Service
Vi servar och lagar alla typer av torrdräkter
Läs mer här
Skräddarsydd Paketlösning
Skräddarsy er paketlösning
Läs mer här
Simträning
Utrustning för simträning
Till produkter
Produktkatalog
Ladda ner vår senaste produktkatalog
Klicka här

Integritetspolicy

ResQ Sweden AB (”ResQ” eller ”vi”) behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

ResQ värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandlingav personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom ResQ sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för samtliga hemsidor, nyhetsbrev samt socialamedier.

Genom att besöka/använda våran hemsida samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex.namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, och mobilnummer. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in (1) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (2) för att administrera marknadsaktiviteter, samt (3) för att underhålla, utveckla och förbättra våra digitala kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss via telefon eller mail.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Vi värnar om en högsäkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dinapersonuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, bådeinom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

Föratt kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.

Personuppgiftersom lagras på kundkortet i vårt order och faktureringssystem. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress, för- och efternamn i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllande av registrerades rättigheter. Vår systemleverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPRställer.

EnligtGDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler . Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss. Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vid begäran om information enligt detta stycke kommer vi att säkerställa identiteten på frågeställaren innan vi besvarar förfrågan.

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats.

Cookies hjälper våra digitala kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Så avböjer du användning av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom ”kom-ihåg-mig-funktioner”.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är ResQ Sweden AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller i övrigt vill komma i kontakt med oss i personuppgiftsfrågor, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.